๊UA-151914670-1

ข่าวสารสหภาพ

คลิปชี้แจงการเจรจาข้อเรียกร้องต่อสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

ถึงการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วแต่หน้าที่กรรมการก็ยังต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารต่อไปเพื่อสมาชิกครับ สำหลับสมาชิกที่ติดตามการชี้แจงของสหภาพทุกครั้งที่มีการเจรจาจะเข้าใจดีว่า กรรมการทุกๆท่านทำดีที่สุดแล้วในการที่จะรักษาสวัสดิการต่างๆให้คงใว้ และ หาสิ่งใหม่ๆให้ได้เพิ่มขึ้นมา ทุกคนอยากได้เพิ่มแบบเยอะๆ กันหมดครับกรรมการเราทำทุกอย่างพูดทุกเหตุผลเพื่อจะให้ได้แบบที่พวกเราต้องการ แต่ถึงที่สุดแล้วมันได้มาตามที่ ได้นำเสนอไปแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ได้มาครับ ต่อไปนี้สมาชิกทุกๆท่านต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อให้ได้สวัสดิการต่างๆมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ

Visitors: 2,229